RODO

|

Polityka prywatności

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HET-MARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Kopalniana 11, 42-262 Nowa Wieś, nr telefonu 34 327 51 24 , e-mail hetmark@hetmark.pl;

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji,

- w przypadku otrzymania od Pani/Pana zapytania o ofertę, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prośby o podjęcie przez nas działań,

- w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora, tacy jak biuro rachunkowe przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych czy urzędy skarbowe przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa, przy czym ewentualne przekazywanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów lub z obowiązkami prawnymi na nas ciążącymi;

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:

prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;

wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;

certyfikatu ochrony danych osobowych;

zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;

zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji,<\li>

- w przypadku zatrudnienia lub świadczenia przez nas usług, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z okresem zawartej umowy lub z okresem wskazanym we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej lub dokumentów sprzedaży i zakupów;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: hetmark@hetmark.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została do tego stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie czy wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Dokładamy również wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas minimalizowane.

 

Klauzura informacyjna na potrzeby rekrutacji.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HET-MARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Kopalniana 11, 42-262 Nowa Wieś, nr telefonu 34 327 51 24 , e-mail hetmark@hetmark.pl ;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie P.W. HET-MARK Sp. z .o.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do trzech miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego .

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

P.W. >>HET-MARK<< Spółka z o.o.


   Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Dysponujemy zróżnicowanym parkiem maszynowym dostosowanym zarówno pod produkcję mało jak i wielko seryjną. Jakość naszych usług potwierdzają certyfikaty IATF oraz ISO.

Kontakt


 P.W. HET-MARK Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul.Kopalniana 11,             42-262 Poczesna, Polska  hetmark@hetmark.pl


 +48 34 3275124

Technologie

 

  • Obróbka skrawaniem
  • Obróbka rur i kształtowników
  • Obróbka plastyczna na zimno

Współpraca

 

   Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią odpowiemy na nie. Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową. Mamy nadzieję, że nasze usługi spełnią Państwa oczekiwania.